פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Technical Support

Support for technical issues. Available 24/7/365

 Sales/Support

Questions about new or existing services.

 Accounts Billing/Receivable/Payable

Questions about invoices, account activation, and payments.

 Security/Abuse

For security/abuse reports related to our services.